Polityka prywatności oraz cookiesNiniejszy dokument określa zasady prywatności oraz politykę cookies na stronie internetowej Retrocity.pl (zwaną dalej "Stroną" lub "Stroną internetową"). Korzystając ze strony Czytelnik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.DANE OSOBOWE

1. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Czytelników Strony Internetowej w formularzach i komentarzach. Administrator może także zapisać dane o parametrach połączenia oraz adresy IP ze Stroną w celach technicznych, bezpieczeństwa, oraz związanych z administracją serwerami.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora lub archiwizacji, a także w innych celach określonych w Regulaminie Strony.

3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych przez Czytelników Strony. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i modyfikacji, a także może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z wyłączeniem punktu 5.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych Czytelnika, jeżeli Czytelnik swoim zachowaniem na Stronie Internetowej naruszył obowiązujące przepisy prawa, postanowienia regulaminu Strony lub niniejszego dokumentu, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Czytelnika.

6. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera przez Czytelnika, Administrator może wysyłać na podany przez Czytelnika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje ze Strony. Czytelnik ma możliwość anulowania subskrypcji newslettera w każdej chwili.

7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Czytelników podmiotom trzecim wykonującym usługi związane z realizacją usług, tj.:

- Facebook, Inc. z siedzibą w Californii (Menlo Park, California, United States of America). Przekazanie dotyczy udostępnienia przez Stronę oprogramowania Facebook, umożliwiającego Czytelnikowi wykorzystanie swojego konta Facebook do usług społecznościowych.POLITYKA "COOKIES"

8. Podczas przeglądania stron internetowych Retrocity.pl używane są pliki "cookies". Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie dane i pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych Czytelników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

9. Stosowane przez Stronę pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Czytelnika, nie ma możliwości przedostania się do urządzeń Czytelników żadnego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10. Administrator Strony stosuje dwa rodzaje plików cookies: trwałe i sesyjne. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu Czytelnika>Strony i pozostają tam do momentu ich skasowania, a wylogowanie bądź wyłączenie oprogramowania (przeglądarki internetowej) nie powoduje ich usunięcia. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Czytelnika Strony aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm "cookies" nie umożliwia pobierania żadnych danych poufnych bądź osobowych z urządzenia Czytelnika.

11. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" do celów:
- konfiguracji i optymalizacji Strony Internetowej;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych Retrocity.pl, umożliwiają ulepszanie ich struktury oraz zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

12. Czytelnik może samodzielnie, w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia Czytelnika, za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje o obsłudze plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Czytelnika.

13. Czytelnik może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z funkcji używanego przez niego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

14. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.


© Retrocity.pl